Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego(ODO) powstało z inicjatywy dr hab. Agnieszki Hess, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją. Wspólnie z dr hab. Ewą Bogacz-Wojtanowską, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi, sprawują opiekę merytoryczną oraz koordynują prace osób zaangażowanych w projekt. Zawarcie porozumienia o współpracy przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej na lata 2015-2018 pozwoliło na wdrożenie projektu służącego obu partnerom.
Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.
Przedmiot badań obejmuje następujące obszary:
a/ komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.),
b/ formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, działalność komisji obywatelskich i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.),
c/ wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.
W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych. W badania czynnie włączają się także członkowie Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa oraz Koła Naukowego FOCUS oraz Koła Naukowego Meritum.
Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego realizację.
Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).
 
 
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) jest odpowiedzialne m.in. za następujące zadania: 
• koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
• udostępnianie biur i sal szkoleniowych na potrzeby projektów społecznych,
• prowadzenie miejskiego portalu internetowego ngo.krakow.pl,
• realizację projektów i programów partnerskich,
• organizację otwartych konkursów ofert,
• wspieranie partycypacji społecznej,
• prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
• koordynację zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej promowanie idei wolontariatu i wspieramy integrację środowiska NGOs.
DANE KONTAKTOWE MOWIS: ​
Biuro MOWIS 
os. Centrum C10
31 - 931 Kraków
tel: 12 616 78 00
fax: 12 616 78 13
e-mail: mowis@um.krakow.pl
Więcej informacji na temat Partnera znajdą Państwo na stronie Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.