Praktyki studenckie

Praktyki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań. 
Do zadań praktykantów\wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:
 • zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego, 
 • pracach biurowych,
 • organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
 • opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
 • przygotowaniu kursów e-learningowych,
 • obsłudze użytkowników,
 • redagowaniu i korekcie treści.

 

W ramach praktyk istnieje możliwość prowadzenia zajęć:

 • szkoleń komputerowych dla seniorów,
 • spotkań biblioterapeutycznych,
 • zajęć językowych,
 • Od praktykanta/wolontariusza oczekujemy:
 • zdolności komunikacyjnych,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • platform: Wordpress, Moodle,
 • programów graficznych: PhotoScape, Gimp,
 • języków obcych.

 

W zamian oferujemy:

 • pracę uregulowaną umową dla praktykanta/wolontariusza zatrudnionego na okres minimum 31 dni (rozłożonych w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie),
 • wystawienie referencji i opinii o odbytych praktykach lub wolontariacie, 
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

 

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres:
edytazyrek@wp.pl oraz renata.augustyn@rajska.info

Miesiąc Fotografii w Krakowie

Wolontariat ten, działający pod nazwą #woloMFK, ma na celu pomoc w organizacji i obsłudze festiwalu w niemal każdym zakresie, co daje wiele możliwości działań dla wolontariuszy i praktykantów. Sam festiwal trwa miesiąc (19.05-18.06), jednak pracę wolontariusze zaczynają już od teraz pomagając przy montażach wystaw i prowadząc kolportaż.
 
Praktyki trwają 60 lub 90 godzin.
 
Wolontariusze działają w następujących sekcjach:
 
 • obsługa wystaw i wydarzeń towarzyszących
 • prowadzenie Centrum Festiwalowego
 • obsługa gości festiwalowych 
 • kolportaż
 • oprowadzanie po wystawach
 
Festiwal co roku skupia wokół siebie ponad setkę wolontariuszy w różnym wieku, których celem jest rozwój, a także poznanie specyfiki tak dużego wydarzenia i poznania go "od środka". 
Wolontariat daje również możliwość uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących i szkoleniach przygotowanych specjalnie dla wolontariuszy. Jest to połączenie praktyki i nauki konkretnych umiejętności oraz możliwości poznania podobnych sobie osób, chcących rozwijać się i spędzać ciekawie czas. 
 
 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres dr Edyty Żyrek-Horodyskiej (edytazyrek@wp.pl)

Staż redaktorski - Uniwersytet Dzieci

ORGANIZATOR:
Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Organizuje zajęcia dla dzieci oraz tworzy serwis z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli szkół podstawowych.

DLA KOGO:
studenci kierunków humanistycznych: filologii polskiej, edytorstwa i dziennikarstwa

JAKIE SĄ CELE STAŻU:
zdobycie doświadczenia związanego z redakcją i korektą tekstów

ZADANIA STAŻYSTY:

 • dbanie o poprawność językową w komunikatach tekstowych dedykowanych nauczycielom i uczniom szkół podstawowych, zamieszczanych w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl,
 • dbanie o jakość komunikatów tekstowych tak, aby były lepiej przyswajalne i bardziej
 • atrakcyjne dla odbiorcy,
 • redakcja tekstu w 10-15 scenariuszach,
 • praca zdalna, w trybie zadaniowym.

 

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI STAŻU:
kwiecień - lipiec 2017
Rekrutacja trwa do: 15 marca 2017
Liczba miejsc: 3


Zgłoszenia prosimy przesyłać na odpowiedni adres:
wolontariat_krakow@ud.edu.pl


Szczegóły w załączniku

Koordynator praktyk w IDMiKS

dr Weronika Świerczyńska-Głownia

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?  

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów dziennych i zaocznych po drugim roku studiów licencjackich. 

JAK DŁUGO TRWAJĄ?  
Dla studentów obecnego 2 roku praktyki trwają cztery tygodnie (140 godzin) i powinny być odbywane w kolejno następujących po sobie tygodniach.
Dla studentów obecnego 1 roku praktyki trwają 360 godzin.

GDZIE MOŻNA JE ODBYĆ?  
Praktyki studenckie mogą mieć miejsce w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR. Studenci mogą samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk lub mogą skorzystać z pomocy Opiekuna Praktyk Studenckich. 

KIEDY MOŻNA JE ODBYĆ?  Przewidzianym terminem na praktyki studenckie jest okres wakacji, po drugim roku studiów licencjackich, od lipca do września. Możliwe jest odbycie praktyki we wcześniejszym terminie po uzyskaniu zgody z-cy dyrektora ds. dydaktycznych.
W podaniu powinny się znaleźć: 

 • prośba o możliwość wcześniejszego odbycia praktyki
 • wskazanie miejsca i czasu odbywania praktyki
 • informacja o nie kolidowaniu praktyki z zajęciami na studiach
 • dołączony harmonogram planowanej praktyki

 

FORMALNOŚCI  
Przed rozpoczęciem praktyk należy osobiście pobrać "książeczkę praktyk" od Opiekuna Praktyk Studenckich. Studenci, którzy rozpoczynają praktyki w czasie roku akademickiego powinni zgłosić się po książeczkę praktyk z pisemną zgodą od z-cy dyrektora ds. dydaktycznych. Sposób wypełniania "książeczki praktyk" jest omawiany z Opiekunem Praktyk Studenckich.

Zwrot wypełnionych książeczek odbywa się w czerwcu i we wrześniu, w terminach wyznaczonych przez Opiekuna Praktyk Studenckich.

Kontakt z opiekunem praktyk

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH  (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Naukowej IDMiKS dnia 15.04.2016)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH  (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Naukowej IDMiKS dnia 15.04.2016)