Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Samodzielni nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Maciej Kawka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

dr hab. Agnieszka Hess

dr hab. Beata Klimkiewicz

dr hab. Magdalena Szpunar

dr hab. Agnieszka Szymańska

dr hab. Ryszard Filas

dr hab. Wojciech Kajtoch

dr hab. Andrzej Kaliszewski

dr hab. Andrzej Nowosad

dr hab. Jarosław Flis

Młodsi nauczyciele akademiccy:

dr Lucyna Słupek

dr Maria Nowina Konopka

dr Weronika Świerczyńska-Głownia

Doktoranci:

mgr Jagoda Mytych

Studenci:

Magdalena Mróz

Piotr Worobiej

Dagmara Moździerz

Przedstawiciele administracji:

mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik

Certyfikat