Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Samodzielni nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Maciej Kawka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

dr hab. Agnieszka Hess

dr hab. Beata Klimkiewicz

dr hab. Magdalena Szpunar

dr hab. Agnieszka Szymańska

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

dr hab. Ryszard Filas

dr hab. Wojciech Kajtoch

dr hab. Andrzej Kaliszewski

dr hab. Andrzej Nowosad

dr hab. Jarosław Flis

Młodsi nauczyciele akademiccy:

dr Lucyna Słupek

dr Maria Nowina Konopka

Doktoranci:

mgr Jagoda Mytych

Studenci:

Magdalena Mróz

Piotr Worobiej

Dagmara Moździerz

Przedstawiciele administracji:

mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik

Certyfikat