SESJA EGZAMINACYJNA ZWYKŁA I POPRAWKOWA 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

I

Teoria gatunków dziennikarskich

dr hab. Andrzej Kaliszewski

31.01.2018

8.00-9.00

0.101

21.02.2018

8.00-9.00

0.101

Technologie informacyjne Z/O

dr Michał Bukowski

30.01.2018

8.00-10.0

3.108

 

 

 

Ekonomia

dr hab. Andrzej Nowosad

06.02.2018

8.00-9.00

0.101

19.02.2018

9.00-10.00

0.101

Dziennikarskie źródła informacji

dr Magdalena Hodalska

29.01.2018

10.00-11.00

0.101

23.02.2018

10.00-11.00

1. 309

Nauka o komunikowaniu

dr Lucyna Słupek

05.02.2018

9.00-10.00

0.101

20.02.2018

9.00-10.00

1.120

Socjologia

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

29.01.2018

11.30-12.30

0.102

 

 

 

Etyka dziennikarska Z/O

dr Bogdan Fischer

31.01.2018

18.30-19.00

0.101

22.02.2018

13.30

1.304

 

 

II

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

dr Dominika Kasprowicz

„0”- 24.01.18

07.02.2018

 

13.15-14.15

14.00-15.00

0.103

0.101

21.02.2018

12.00-13.00

0.101

Główne nurty w lit światowej i pol.

dr hab. Andrzej Kaliszewski

31.01.2018

9.00-10.15

0.101

21.02.2018

8.00-9.00

0.101

Współczesne systemu polityczne

dr hab. Andrzej Nowosad

06.02.2018

10.00-11.00

0.101

19.02.2018

9.00-10.00

0.101

Prawo prasowe

dr Bogdan Fischer

31.01.2018

18.00-18.30

0.101

22.02.2018

13.30

1.304

 

 

Media w świecie

dr Paweł Płaneta

09.02.2018

11.30-12.30

0.101

23.02.2018

11.30-12.30

3.111

III

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr Magdalena Hodalska

30.01.2018

9.45-11.15

0.101

23.02.2018

11.00-11.30

1.309

Media w UE

dr hab. Beata Klimkiewicz

31.01.2018

10.00-11.15

11.15-12.30

3.111

23.02.2018

9.00-10.00

3.111

Komunikacja polityczna

dr Dominika Kasprowicz

07.02.2018

12.00-13.00

0.101

21.02.2018

12.00-13.00

0.101

Ochrona wł. intelektualnej Z/O

dr Bogdan Fischer

31.01.2018

17.30-18.00

0.101

22.02.2018

13.30

1.304

 

 

Antropologia nowych mediów

dr hab. Magdalena Szpunar

29.01.2018

18.00-18.45

0.101

23.02.2018

18.00-18.45

0.101

Studia stacjonarne drugiego stopnia.

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

I

Metodologia nauk społecznych

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

29.01.2018

11.30-13.00

0.102

 

 

 

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

dr hab. Andrzej Kaliszewski

01.02.2018

8.00-9.00

0.101

21.02.2018

8.00-9.00

0.101

Ekonomika mediów

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

05.02.2017

11.00-12.00

0.101

19.02.2018

11.00-12.00

0.101

Społeczeństwo informacyjne

dr Maria Nowina Konopka

24.01.2018

 

 

19.02.2018

9.00-10.00

3.111

Teorie komunikowania masowego

dr Paweł Płaneta

09.02.2018

06.02.2018

12.30-14.00

10.00-12.00

0.101

3.111

23.02.2018

12.30-13.30

3.111

Prawo autorskie Z/O

Prawo autorskie

31.01.2018

19.00-19.15

0.101

22.02.2018

13.30

1.304

Język angielski

mgr Iwona Kordyś

31.01.2018

12.00-13.30

0.101

20.02.2018

11.00-13.00

1.121

Język angielski

mgr Anna Wierciak

31.01.2018

12.00-13.30

0.101

20.02.2018

11.00-13.00

1.121

II

Pragmatyka językowa

prof. dr hab. Maciej Kawka

07.02.2018

od 8.00

1.308

21.02.2018

od 8.00

1.308

Global Media and Communication

dr hab. Beata Klimkiewicz

29.01.2018

01.02.2018

02.02.2018

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

1.221

23.02.2018

11.00-14.00

1.221

Big data

dr hab. Andrzej Nowosad

06.02.2018

11.00-12.00

1.222

19.02.2018

9.00-10.00

0.101

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

I

Teoria gatunków dziennikarskich

dr Edyta Żyrek-Horodyska

10.02.2018

10.00-11.00

0.101

18.02.2018

10.00-11.00

0.101

Ekonomia

dr hab. Andrzej Nowosad

04.02.2018

8.00-9.00

0.101

18.02.2018

11.00-12.00

3.111

Socjologia

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

14.01.2018

9.00-9.45

0.101

27.01.2018

13.00-13.45

1.121

Nauka o komunikowaniu

dr Lucyna Słupek

28.01.2018

03.02.2018

10.30-11.30

9.00-10.00

0.101

3.111

17.02.2018

9.00-10.00

3.111

II

Media w świecie

dr Paweł Płaneta

03.02.2018

10.00-11.00

0.101

17.02.2018

10.00-11.00

0.101

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

dr hab. Ryszard Filas

10.02.2018

10.00-11.00

0.103

18.02.2018

12.00-13.00

1.121

Prawo prasowe

dr Bogdan Fischer

04.02.2018

12.30-13.00

0.101

25.02.2018

12.30

1.304

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI wieku

dr hab. Andrzej Kaliszewski

10.02.2018

9.00 -10.00

3.111

17.02.2018

8.00-9.00

3.111

Współczesne systemy polityczne

dr hab. Andrzej Nowosad

04.02.2018

9.00-10.00

0.101

18.02.2018

11.00-12.00

3.111

III

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr Magdalena Hodalska

03.02.2018

10.30-11.30

3.111

 

 

 

Media w UE

dr hab. Beata Klimkiewicz

10.02.2018

9.00-16.00

1.221

23.02.2018

15.00-20.00

1.221

Komunikacja polityczna

dr Dominika Kasprowicz

04.02.2018

16.00-17.00

0.101

17.02.2018

18.00-18.30

1.120

Ochrona wł. Intelektualnej Z/O

dr Bogdan Fischer

04.02.2018

12.00-12.30

0.101

25.02.2018

12.30

1.304