SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2016/2017 (poprawkowa)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia. I rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Psychologia społeczna

dr Teresa Sławińska

05.09.2017

10.00-11.00

0.101

Polski system polityczny

dr hab. Agnieszka Hess,
dr Dominika Kasprowicz

11.09.2017

9.30-10.30

1.303

Geografia polityczna i gospodarcza świata

dr Małgorzata Winiarska- Brodowska

01.09.2017

9.00-10.00

0.101

Historia prasy i mediów Z/O

dr Edyta Żyrek-Horodyska

07.09.2017

15.30-16.30

0.101

Studia stacjonarne pierwszego stopnia. II rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Współczesne systemy polityczne Z/O

dr hab. Andrzej Nowosad

01.09.2017

10.00-13.00

1.222

Marketing polityczny Z/O

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

01.09.2017

10.00-11.00

0.101

European Media Policy

dr hab. Beata Klimkiewicz

13.09.2017

12.00

1.221

Społeczeństwo obywatelskie, populizm, media Z/O

dr hab. Magdalena Szpunar

07.09.2017

19.00-19.45

0.101

Język angielski (pisemny)

mgr Iwona Kordyś

05.09.2017

11.00-13.00

1.120

Język angielski (ustny)

 

 

 

Język angielski (pisemny)

mgr Titus Ferenc

14.09.2017

10.00-11.00

1.304

Język angielski (ustny)

 

 

 

Język francuski (pisemny)

mgr Joanna Towarnicka

08.09.2017

11.00-13.00

1.120

Język francuski (ustny)

 

 

 

Język niemiecki (pisemny)

Artur Kożuch

12.09.2017

10.00-12.00

1.121

Język niemiecki (ustny)

 

 

 

Nowe media Z/O

dr Michał Bukowski

09.09.2017

9.00-10.00

3.108

Media w Polsce

dr hab. Ryszard Filas

08.09.2017

10.00-11.00

1.121

Etykieta i komunikacja interpersonalna

dr Teresa Sławińska

05.09.2017

9.00-10.00

0.101

PR  Z/O

dr hab. Jarosław Flis

11.09.2017

8.00-9.00

0.101

Studia stacjonarne pierwszego stopnia. III rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Opinia publiczna

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

 

 

 

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr Magdalena Hodalska

11.09.2017

10.30-11.15

0.101

Komunikowanie międzykulturowe

dr hab. Beata Klimkiewicz

13.09.2017

12.00

1.221

Komunikowanie wizualne

dr Paweł Płaneta

06.09.2017

13.00-14.00

1.117

Studia stacjonarne drugiego stopnia. I rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Mediatyzacja kultury współczesnej

dr Edyta Żyrek-Horodyska

07.09.2017

15.30-16.30

0.101

Socjologia polityki

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

 

 

 

Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury

dr hab. Magdalena Szpunar

14.09.2017

19.00-19.45

0.101

Studia stacjonarne drugiego stopnia. II rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym

dr Teresa Sławińska

 

 

 

Marketing

dr Weronika Świerczyńska-Głownia

01.09.2017

10.00-11.00

1.209

Media lokalne i środowiskowe

dr hab. Ryszard Filas

08.09.2017

10.00-11.00

1.121

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia. I rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Psychologia społeczna

dr Teresa Sławińska

02.09.2017

12.00-13.00

0.101

Polski system polityczny

dr Dominika Kasprowicz

10.09.2017

16.00-17.00

1.303

Geografia polityczna i gosp. świata

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

02.09.2017

9.00-10.00

0.101

Historia prasy i mediów Z/O

dr Edyta Żyrek-Horodyska

09.09.2017

14.00-15.00

3.111

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia. II rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Nowe media Z/O

dr Michał Bukowski

09.09.2017

9.00-10.00

3.108

Media w Polsce

dr hab. Ryszard Filas

09.09.2017

10.30-11.30

1.121

Język francuski

mgr Joanna Towarnicka

09.09.2017

13.00-15.00

1.120

Język angielski

mgr Titus Ferenc

14.09.2017

10.00-11,00

1.304

Język niemiecki

mgr Mariusz Brzeziński

02.09.2017

8.30-9.30

1.120

Współczesne systemy polityczne  Z/O

dr hab. Andrzej Nowosad

02.09.2017

10.00-12.00

1.222

Marketing polityczny

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

02.09.2017

10.00-11.00

0.101

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia. III rok.

Przedmiot

Egzaminator

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Komunikowanie międzykulturowe

dr hab. Beata Klimkiewicz

09.09.2017

8.00

1.221

Komunikowanie wizualne

dr Paweł Płaneta

 

 

 

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr Magdalena Hodalska

11.09.2017

10.30-11.15

0.101