Program ERASMUS

Zasady i harmonogram rekrutacji dla studentów zainteresowanych programem Erasmus

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z dnia 08.06.2011 r. ze zmianami z dnia 19.04.2017 r.

W ramach tygodnia promocji Programu Erasmus + na WZiKS odbędą się spotkania z pracownikami Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:

poniedziałek, 15 stycznia 2018, o godz. 14.00-15.30 s. 0.310

piątek, 19 stycznia 2018, o godz. 11.15-12.45, s. 0.310

 

 

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo!
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ma przyjemność ogłosić nową EDYCJĘ wyjazdów stypendialnych do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Ogłoszenie w sprawie naboru                       od 8 stycznia 2018
Złożenie podania                                        do 28 stycznia 2018

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS
31 stycznia o g. 10.00

Ogłoszenie wyników                                    do 7 lutego 2018  
Procedura odwoławcza                                do 14 lutego 2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Od roku akademickiego 2017/2018 nastąpiła zmiana koordynatora programu ERASMUS

Obecnie jest to dr Magdalena Hodalska

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

1.    SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2017/2018
dr Lucyna Słupek, Zastępca Dyrektora IDMiKS ds. Dydaktycznych,
dr Magdalena Hodalska , Koordynator programu Erasmus+
mgr Artur Kożuch, lektor języka niemieckiego w IDMiKS UJ
Natalia Krzywoń, przedstawiciel studentów
 
2.    KRYTERIA KWALIFIKACJI
- wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce
- znajomość języka obcego,
- motywacja i plan studiów za granicą


3.    KRYTERIA PUNKTACJI
            Maksymalnie można zdobyć 35 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata    przedstawione w formie złożonych dokumentów oraz prezentacja podczas rozmowy           kwalifikacyjnej
            1) uzasadnienie wyboru uczelni (motywacja do wyjazdu): maksymalnie 10 punktów
            2) średnia ocen: maksymalnie 10 punktów
5,0-4,8 – 10 punktów
4,79-4,7 – 9 punktów
4,69-4,5 – 8 punktów
4,49-4,3 – 7 punktów
4,29-4,1 – 6 punktów
4,09-4,0 – 5 punktów
3,99-3,7 – 4 punkty
3,69-3,4 – 3 punkty
3,39-3,2 – 2 punkty
3,19-3,0 – 1 punkt
            3) osiągnięcia naukowe: maksymalnie 5 punktów
            4) znajomość języka obcego: maksymalnie 10 punktów
            minimalny poziom wymagany przez uczelnię do podjęcia studiów – 7 punktów
            poziom wyższy – 10 punktów


 
4.    ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS oraz złożenie podania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2018 r. w sekretariacie IDMiKS UJ. O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS (ze studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych).
Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdują się na:
- trzecim roku studiów
- drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym.
Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!


5. HARMONOGRAM REKRUTACJI
Ogłoszenie w sprawie naboru                     od 8 stycznia 2018
Złożenie podania                                        do 28 stycznia 2018

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS
31 stycznia o g. 10.00

Ogłoszenie wyników                                    do 7 lutego 2018  
Procedura odwoławcza                                  do 14 lutego 2018


6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej


7. CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
Jeden semestr


8. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKÓCENIA MOBILNOŚCI
Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

KONKURS STYPENDIALNY PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2018/ 20191. JAK PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU?
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS oraz złożenie PODANIA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2018 r w sekretariacie IDMiKS UJ.


2. CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W PODANIU?
•    krótki list motywacyjny zawierający ogólny plan pobytu za granicą z podaniem średniej z zeszłego semestru oraz jednej lub dwóch uczelni partnerskich, a także semestru (zimowego lub letniego), w którym student chce wyjechać,
•    zaświadczenie o znajomości języka obcego. Zaświadczenie może być wystawione przez wykładowcę UJ
    
3. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
            Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY             STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.
            Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez system    USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak        również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.
            Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do          systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie             odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.
            W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów      i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka
            Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj
            Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.


4. KTO MOŻE WYJECHAĆ?
O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS UJ (ze studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych).
Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdą się na:
•    trzecim roku studiów
•    drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
MOGĄ WYJECHAĆ TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!
Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!
O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które mają wpis warunkowy.
 
5. NA JAK DŁUGO MOŻNA JECHAĆ?
Na jeden semestr
 
6. CO UWZGLĘDNI KOMISJA KWALIFIKACYJNA?
•    motywację i plan studiów za granicą,
•    wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce,
•    znajomość języka obcego.


7. KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA?
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w środę 31 stycznia 2018, o g. 10.00 w sali konferencyjnej (1.230) w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4.

 

 

Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

KONKURS STYPENDIALNY PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Szanowni Państwo!

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ma przyjemność ogłosić nową EDYCJĘ wyjazdów stypendialnych do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

 

1. DOKĄD JECHAĆ?

Możliwości jest wiele:

Austria:      Uniwersytet w Salzburgu                        (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

Czechy:       Uniwersytet Karola w Pradze                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

                   Uniwersytet Masaryka w Brnie                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)                              

Finlandia:   Uniwersytet w Tampere                           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Hiszpania:  Uniwersytet Międzynarodowy w Barcelonie  (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. hiszpańskiego)

Holandia:   Uniwersytet Radboud w Nijmegen           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Litwa:          Uniwersytet w Wilnie                               (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. angielskiego)

Niemcy:     Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen, Nürnberg (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Regensburgu                             (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. niemieckiego)                              

      Uniwersytet w Dortmund                                  (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Dreznie                                     (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Bochum                                    (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)                               

      Uniwersytet JADE w Wilhelmshaven                 (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Ilmenau                                   (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Johannes-Gutenberg-Universität Mainz             (2 miejsca)

Turcja:       Uniwersytet w Kadir Has w Stambule               (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. angielskiego)

Włochy:     Uniwersytet w Perugii                                     (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. włoskiego)

     Grecja:      Uniwersytet w Atenach                                    (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. greckiego)

     Francja:    Uniwersytet w Paryżu                                      (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. francuskiego)

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

 

Finlandia: Uniwersytet w Tampere

 

 

Włochy: Uniwersytet w Perugii

 

 

Czechy:  

 

 

Niemcy: Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen, Nürnberg

 

 

Turcja: Uniwersytet Kadir Has w Stambule

 

 

Niemcy: Uniwersytet w Dortmund

 

 

Holandia: Uniwersytet Radboud w Nijmegen

 

 

Studenci są proszeni o pilne potwierdzenie akceptacji (lub rezygnacji z) proponowanego miejsca. Uczelnie partnerskie będą poinformowane o nominowanych studentach przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej indywidualnie. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.: wniosek aplikacyjny; porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement oraz inne wymagane dokumenty. Porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement musi zostać przygotowane w uzgodnieniu z koordynatorem IDMiKS ds. Erasmus Plus. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy wysłać do uczelni partnerskiej w terminie umożliwiającym uzyskanie akceptacji uczelni goszczącej.