Program ERASMUS

Zasady i harmonogram rekrutacji dla studentów zainteresowanych programem Erasmus

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z dnia 08.06.2011 r. ze zmianami z dnia 19.04.2017 r.

AKTUALNOŚCI:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2017/2018 znajduje się poniżej.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2017/2018 nastąpiła zmiana koordynatora programu ERASMUS

Obecnie jest to dr Magdalena Hodalska

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2016/2017

dr Lucyna Słupek, Zastępca Dyrektora IDMiKS ds. Dydaktycznych,

dr Agnieszka Szymańska, Koordynator ds. Jakości Kształcenia,
dr Małgorzata Winiarska-Brodowska, Koordynator programu Erasmus+

Anna Ważna, przedstawiciel studentów

 

 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI
  - wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce
  - znajomość języka obcego,
  - motywacja i plan studiów za granicą
 2. KRYTERIA PUNKTACJI

            Maksymalnie można zdobyć 35 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata    przedstawione w formie złożonych dokumentów oraz prezentacja podczas rozmowy           kwalifikacyjnej

            1) uzasadnienie wyboru uczelni (motywacja do wyjazdu): maksymalnie 10 punktów

            2) średnia ocen: maksymalnie 10 punktów

5,0-4,8 – 10 punktów

4,79-4,7 – 9 punktów

4,69-4,5 – 8 punktów

4,49-4,3 – 7 punktów

4,29-4,1 – 6 punktów

4,09-4,0 – 5 punktów

3,99-3,7 – 4 punkty

3,69-3,4 – 3 punkty

3,39-3,2 – 2 punkty

3,19-3,0 – 1 punkt

            3) osiągnięcia naukowe: maksymalnie 5 punktów

            4) znajomość języka obcego: maksymalnie 10 punktów

            minimalny poziom wymagany przez uczelnię do podjęcia studiów – 7 punktów

            poziom wyższy – 10 punktów

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie podania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 w sekretariacie IDMiKS UJ. O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS (ze studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych).

Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdują się na:
- trzecim roku studiów
- drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym.

Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!

5. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ogłoszenie w sprawie naboru                     do 15 stycznia 2017
Złożenie podania                                        do 6 lutego 2017


Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS

7 lutego 2017 o g.11.30


Ogłoszenie wyników                                    do 15 lutego 2017

Procedura odwoławcza                                  do 24 lutego 2017

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

7. CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI

Jeden semestr

8. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKÓCENIA MOBILNOŚCI

Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

KONKURS STYPENDIALNY PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Szanowni Państwo!

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ma przyjemność ogłosić nową EDYCJĘ wyjazdów stypendialnych do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

 

1. DOKĄD JECHAĆ?

Możliwości jest wiele:

Austria:      Uniwersytet w Salzburgu                        (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

Czechy:       Uniwersytet Karola w Pradze                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

                   Uniwersytet Masaryka w Brnie                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)                              

Finlandia:   Uniwersytet w Tampere                           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Hiszpania:  Uniwersytet Międzynarodowy w Barcelonie  (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. hiszpańskiego)

Holandia:   Uniwersytet Radboud w Nijmegen           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Litwa:          Uniwersytet w Wilnie                               (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. angielskiego)

Niemcy:     Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen, Nürnberg (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Regensburgu                             (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. niemieckiego)                              

      Uniwersytet w Dortmund                                  (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Dreznie                                     (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Bochum                                    (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)                               

      Uniwersytet JADE w Wilhelmshaven                 (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Ilmenau                                   (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

Turcja:       Uniwersytet w Kadir Has w Stambule               (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. angielskiego)

Włochy:     Uniwersytet w Perugii                                     (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. włoskiego)

     Grecja:      Uniwersytet w Atenach                                    (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. greckiego)

     Francja:    Uniwersytet w Paryżu                                      (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. francuskiego)

 

2. JAK PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie PODANIA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 LUTEGO 2017 w sekretariacie IDMiKS UJ oraz rejestracja w systemie USOS.

 

3. CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W PODANIU?

 • krótki list motywacyjny zawierający ogólny plan pobytu za granicą z podaniem średniej z zeszłego semestru oraz jednej lub dwóch uczelni partnerskich, a także semestru (zimowego lub letniego), w którym student chce wyjechać,
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego. Zaświadczenie może być wystawione przez wykładowcę UJ

    

     4. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS

            Elektronczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY             STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.

            Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez system    USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak        również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

            Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do          systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie             odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

            W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów      i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-   wymiana-studencka

            Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

            Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning         Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA            studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez           odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.

5. KTO MOŻE WYJECHAĆ?

O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS UJ (ze studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych).

Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdą się na:

 • trzecim roku studiów
 • drugim roku studiów uzupełniających magisterskich

MOGĄ WYJECHAĆ TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!

Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!

O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które mają wpis warunkowy.

 

6. NA JAK DŁUGO MOŻNA JECHAĆ?

Na jeden semestr

 

7. CO UWZGLĘDNI KOMISJA KWALIFIKACYJNA?

 • motywację i plan studiów za granicą,
 • wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce,
 • znajomość języka obcego.

8. KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA?

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się we wtorek 7 lutego 2017, o g. 11.30 w sali konferencyjnej (1.230) w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4.

9. WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

 

Finlandia: Uniwersytet w Tampere

K. Story (30 punktów)

A. Kuźmiński (28 punktów)

 

Włochy: Uniwersytet w Perugii

A. Kruczyńska (26 punktów)

 

Czechy:  

A. Narbekov (26 punktów)

 

Niemcy: Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen, Nürnberg

D. Polishchuk (24 punkty)

N. Bodnarchuk (22 punkty)

 

Turcja: Uniwersytet Kadir Has w Stambule

O. Ptak (24 punkty)

 

Niemcy: Uniwersytet w Dortmund

N. Hrytsyna (22 punkty)

 

Holandia: Uniwersytet Radboud w Nijmegen

I. Kashenets (22 punkty)

I. Oleksiienko (21 punktów)

 

Studenci są proszeni o pilne potwierdzenie akceptacji (lub rezygnacji z) proponowanego miejsca. Uczelnie partnerskie będą poinformowane o nominowanych studentach przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej indywidualnie. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.: wniosek aplikacyjny; porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement oraz inne wymagane dokumenty. Porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement musi zostać przygotowane w uzgodnieniu z koordynatorem IDMiKS ds. Erasmus Plus (dr Małgorzata Winiarska-Brodowska). Komplet dokumentów aplikacyjnych należy wysłać do uczelni partnerskiej w terminie umożliwiającym uzyskanie akceptacji uczelni goszczącej.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

 

Holandia:    Uniwersytet Radboud w Nijmegen

                   Anastazja Łahodzich

                   Sebastian Hewelt

 

Czechy:       Uniwersytet Karola w Pradze

                   Olha Rusina

Piotr Barejka

 

Finlandia:    Uniwersytet w Tampere

                   Jakub Gawron

 

Turcja:        Uniwersytet Kadir Has w Stambule

                   Karolina Kowalczyk

 

Hiszpania:   Uniwersytet Międzynarodowy  w Barcelonie

                   Małgorzata Łoboda

 

Austria:       Uniwersytet w Salzburgu

                   Olena Kadyrova

 

Niemcy:      Uniwersytet JADE w Wilhelmshaven

                   Nina Smolnikova

                  

 

Studenci są proszeni o pilne potwierdzenie akceptacji (lub rezygnacji z) proponowanego miejsca. Uczelnie partnerskie będą poinformowane o nominowanych studentach przez Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej indywidualnie. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.: wniosek aplikacyjny;  porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement oraz inne wymagane dokumenty. Porozumienie o programie zajęć/Learning Agreement musi zostać przygotowane w uzgodnieniu z koordynatorem IDMiKS ds. Erasmus Plus. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy wysłać do uczelni partnerskiej w terminie umożliwiającym uzyskanie akceptacji uczelni goszczącej.

 

TERMIN WYSŁANIA DOKUMENTÓW UZALEŻNIONY JEST OD UCZELNI PARTNERSKIEJ, DLATEGO WCZEŚNIEJ NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z WARUNKAMI PRZYJĘCIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS.