KONFERENCJA JUBILEUSZOWA "Wiedza - Komunikacja - Działanie. XX lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ", Kraków, 25-26 października 2018 r

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA 25-26 pażdziernika 2018 r

STRONA KONFERENCJI

 

Dwie dekady istnienia naszego Instytutu to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym. Chcemy, żeby nasza jubileuszowa konferencja dokumentowała te przemiany i wskazywała kierunki rozwoju mediów w przyszłości.

Rozpoczniemy ją od dyskusji panelowej na niezwykle ważny temat: przyszłość prasy oraz ewolucja prasoznawstwa w związku z przemianami społecznej i kulturalnej pozycji mediów drukowanych. Jednak nie zawężamy tematyki konferencji jedynie do prasy – interesują nas także telewizja, radio, nowe media i „nowe” nowe media. Nie chcemy też ograniczać rozmowy do tematów związanych z dziennikarstwem. Uważamy, że obszar komunikacji społecznej tworzą też kształtowanie opinii publicznej i wizerunku, reklama i promocja, edukacja, rozrywka i sztuka.

Obrady konferencji odbywać się będą w obrębie pięciu sesji tematycznych: media i sfera publiczna; media, polityka i społeczeństwo obywatelskie; media i kultura; język i obraz w mediach; transformacja mediów (historia, system, zarządzanie).

Do wystąpień zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy zechcą opisać i przeanalizować bieżące zjawiska w tych obszarach (ich szczegółowy opis odnajdą Państwo w załączniku), jak i chętnych do refleksji nad nowymi fenomenami, dyskursami, technologiami komunikacyjnymi.

Zapraszamy do Krakowa w październiku!

KOMUNIKOWANIE I MEDIA W DIALOGU OBYWATELSKIM, KRAKÓW 17-18 MAJA 2018

Pracownicy oraz doktoranci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”, która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy debaty dla wszystkich stron zaangażowanych w dialog obywatelski. Interesuje nas przede wszystkim komunikacyjny aspekt dialogu obywatelskiego, wymiana doświadczeń oraz rezultatów badań nad rolą mediów w dialogu i w debacie publicznej. W dyskusji chcemy zwrócić szczególną uwagę oraz omówić szerzej aspekt współpracy międzysektorowej, poszukać punktów krytycznych oraz zastanowić się nad możliwościami współpracy. Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • sposoby definiowania dialogu obywatelskiego,
  • formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami
  • formy i obszary współpracy międzysektorowej
  • rola mediów w dialogu obywatelskim
  • nowe wyzwania i perspektywy w dialogu obywatelskim.

Pragniemy, aby nasze rozważania miały interdyscyplinarny charakter, dlatego do udziału zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, przedstawicieli administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

e-mail: konferencja.dialogobywatelski@gmail.com
numer telefonu: +48 501 225 087

ARCHIWUM

ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland. The Photo Report

ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland